FORMU DOLDURUNSİZİ ARAYALIM

HemaBlocker®Ampül

Kanamalı durumlarda yara bölgesinde oluşan kanamada fizyolojik olarak başlayan biyokimyasal koagülasyon olayını hızlandırır ve bölge protein örgüsü ile kaplanır.

KULLANILDIĞI ALANLAR:

Vücudun göz hariç diğer bölgelerindeki kanama ve yaralar için etkili ve güvenli yardımcı olarak emniyetle kullanılır.

UYGULAMA DOZU VE ŞEKLİ:

KULLANIM DOZU: 1 ml HemaBlocker® minimum 5 cc kanı koagüle etme gücüne sahiptir. Bu konsantrasyon gücü göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Hemablocker solüsyonu kullanılan enjektörler ile yaranın veya doku hasarının olduğu bölgeye kademeli olarak püskürtülmek suretiyle Solüsyon iğne ucundan püskürtüldüğü bölgede hemen kanı durduracak, renk değişikliği ve koagülasyon gözlenecektir. Yeni bir kanama olursa tekrar aynı püskürtme işlemi ihtiyaç olduğu kadar tekrarlanır. Fazla püskürtmeye gerek yoktur. Uzmanın bunu gözleyerek kullanması gereklidir.

YAN ETKİSİ

Hafif irritasyon etkisi dışında bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Göze temastan kaçınınız. Göze temas olduğu zaman bol su ile yıkayın. Beklenmeyen nadir bir kaşıntılı alerjik bir durumda doktora danışınız.

HemaBlocker® Jell – Tampon

KULLANILDIĞI ALANLAR:

Her türlü yaralanmalarda ve açık yaralarda kanamayı durdurmada yardımcı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ :

Paket açılır. Kanamalı bölge üzerine yapıştırılır. Yara küçükse tamponu üzerinde bırakmaya gerek yoktur. Yara büyük ise dikiş atılması için doktora gidinceye kadar tampon üzeri bir gazlı bezle sarılması önerilir.

YAN ETKİSİ

Hafif irritasyon etkisi dışında bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

Beklenmeyen, kaşıntılı, alerjik bir durumda doktoruna danışınız.

HemaBlocker®Solüsyon

KULLANILDIĞI ALANLAR:

HemaBlocker® sprey kanamalı doku yada yaralarda kanamayı durdurmada yardımcı olarak kullanılır.

UYGULAMA DOZU VE ŞEKLİ:

KULLANIM DOZU: 1 ml HemaBlocker minimum 5 cc kanı koagüle etme gücüne sahiptir.

Bu konsantrasyon gücü göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ:

HemaBlocker® solüsyonu spreyi yaranın veya doku hasarının olduğu bölgeye kadameli kullanılacaktır. Solüsyon sprey ile püskürtüldüğü bölgede hemen kanı durduracak ve renk değişikliği ve koagülasyon gözlenecektir. Yeni bir kanama durumunda tekrar aynı püskürtme işlemi ihtiyaç olduğu kadar tekrarlanır. Fazla püskürtmeye gerek yoktur. Uzmanın bunu gözleyerek kullanması gereklidir.

YAN ETKİSİ

Hafif irritasyon etkisi dışında bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

Göze temastan kaçınınız. Göze temas olduğu zaman bol su ile yıkayın. Beklenmeyen, kaşıntılı, alerjik bir durumda doktoruna danışınız.